Návrhy záhrad - záhradná architektúra

Myslíte na svoju záhradu už  teraz. Ponúkame Vám tvorbu návrhu záhradných priestorov. Súčasťou návrhu je textová  a výkresová časť. Výkresová obsahuje pôdorysný pohľad záhrady, 3D vizualizáciu s perspektívnymi pohľadmi. Textová časť je tvorená zoznamom rastlín s latinskými názvami rastlín, použitých v projekte.

Spracujeme akúkoľvek záhradu v 3D rozmere, zákazník má tak lepšiu predstavu a možnosť  vidieť svoju budúcu záhradu v akomkoľvek ročnom období a rôzne sfarbenú. Vytvoríme projekt záhradných úprav podľa želania zákazníka taktiež podľa klimatických a pôdnych podmienok tak, aby spĺňal funkciu, ktorú má plniť.

Veľmi dôležitý je výber rastlín ich najvhodnejšie umiestnenie vzhľadom k podmienkach stanovištia.