Roundup Biaktiv

14,00 €

Herbicídny prípravok na ničenie jednoklíčnolistových a vytrvalých burín v poľnohospodárstve. Prípravok pôsobí ako totálny herbicíd, pripravený na okamžité použitie (nie je potrebné ho riediť)

Herbicíd Roundup Biaktiv je vysoko účinný systémový prípravok, ktorý zaručujú najrýchlejšie prenikanie do celej rastliny vrátane koreňov a odnoží. To je predpokladom jeho odolnosti pred dažďom alebo rosou. Zároveň zaistí úplnú likvidáciu rastlín vrátane podzemných rozmnožovacích orgánov.
Pre svoje ekotoxické vlastnosti je predurčený k použitiu i v takom citlivom prostredí ako je lesné hospodárstvo a ako jeden z mála herbicídov použiteľný na likvidáciu vegetácie na vodných plochách. Roundup Biaktiv sa v prírode rýchlo rozkladá až na CO2 a kyselinu fosforečnú. Z pôdy sa nevyplavuje a vo vode podlieha hydrolýze. Unikátne zloženie herbicídu zaručuje jeho úplnú bezpečnosť voči živočíchom i človeku. Výskumy v oblasti životného prostredia jednoznačne preukázali, že herbicíd Roundup Biaktiv a jeho aktívna zložka glyfosát nemá žiadne negatívne toxikologické účinky na živočíšne organizmy ani negatívny vplyv na životné prostredie najmä na pôdu či vodu.

Balenie
1000ml HDPE fľaša - ručný aplikátor (riedený roztok 7,2g/l = 2% roztok)

Účinná látka
7,2 g/l glyphosate, t.j. 9,7g/l IPA soli N-fosfonomethyl-glycinu 

Dávkovanie

Buriny

 

Dávka 2% roztoku ml/m2 Maximálna veľkosť ošetreného políčka
Trávy

jednoročné

15 ml 66 m2
Trávy trvácne (pýr) 30 ml 33 m2
Dvojklíčnolistové jednoročné 30 ml 33 m2
Dvojklíčnolistové trvácne (bodliak, pupenec) 40 ml 25 m2