Profil spoločnosti

Obchodné meno: KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o.

Sídlo, korešpondenčná adresa: Námestie Sv. Egídia 3003/96, 05801 Poprad, Slovenská Republika

Prevádzka: KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o. Hlavná 6, 059 21 Svit

Č. účtu: 4310 141 106/3100 

IBAN: SK 24 3100 000 000 431 014 1106  BIC: LUBA SK BX

IČO: 36 488 984

IČ DPH: SK2021763150

Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na okresnom súde v Prešove, v oddiele Sro, zložke č. 26216/P

        

Čestné vyhlásenie:

KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o.

  •  nie je v konkurze, ani v likvidácii
  •  po lehote splatnosti nedlhuje na daniach, odvodoch a poplatkoch štátu, poisťovniam a obciam.
Osvedčenie o zápise ochrannej známky