Rožnovská lúčna zmes - bez ďateliny (extenzívna)

4,80 €

Ako si vybrať trávne osivo?

  • Zmes je určená na trvalé zatrávnenie extenzívne využívaných plôch.
  • Je zložená z klasických druhov tráv určených pre lúčne porasty.
  • Trávna zmes neobsahuje ďatelinu
 

Doporučený výsev

Životnosť Typ

Počet kosení za rok 
 

Lučna zmes bez ďateliny

40 - 45 kg/ 1 ha

5-6 rokov poloneskoré   1 - 2*